Миньковецька держава

Відкриття музею Мархоцького

У Миньківцях відбулося урочисте відкриття музею  Ігнація Сцибора Мархоцького. Цей музей, який постав зусиллями Володимира Захар'єва, є першим приватним закладом такого типу у Хмельницькій області. У будинку розташувався і Центр Мархоцькознавства. Вхід та екскурсії - безкоштовні. 

{gallery}stories/muzeum{/gallery}

Як створювався музей та відбулося відкриття, читайте далі у статті  Валерія Грошко «Подія»

Детальніше ...

Польсько-російський Сократ з українського села.

 Реформатор і оригінал, який власноруч створив... державу!


На межі Дунаєвецького та Новоушицького районів Хмельниччини, у мальовничій долині річки Ушиці розкинулося село Миньківці. У його 600-літній історії були різноманітні цікаві сторінки. Ще 1637 року воно стало містечком і отримало Магдебурзьке право. Але найяскравіший слід у біографії цього подільського села, безперечно, залишив період, який припав на володіння ним Ігнація Мархоцького. Наприкінці XVIII - у першій чверті XIX століття своїми реформами він прославив Миньківці, як ніхто більше.

Детальніше ...

Миньковецький “Гамлет”

Перші постави “Гамлета” В. Шекспіра на території України

(кінець XVIII – початок ХІХ ст.)

 (Фрагменти; повний текст див.: Записки  Наукового товариства імені Шевченка. Праці Театрознавчої комісії. – Том ССLIV. – Львів, 2007. – С. 129 – 146)   

 ...По ві­д’ї­з­ді В. Бо­гу­сла­в­сь­ко­го зі Льво­ва до Ва­р­ша­ви 1799 р. Я. Н. Ка­мін­сь­кий ор­га­ні­зо­вує у місті вла­с­ну поль­сь­ку тру­пу. На ци­та­де­лі він про­ва­дить на­пів­ле­га­ль­ний ама­тор­сь­кий те­атр в маєтку графа Вро­нов­сь­ко­го, що зі­брав ак­тор­сь­ке яд­ро май­бу­т­ньо­го ста­ло­го про­фе­сій­но­го те­а­т­ру у Льво­ві. Те­атр цей мав ба­га­то при­хи­ль­ни­ків. Але за­бо­ро­на ді­я­ль­но­с­ті від ав­с­т­рій­сь­ко­го уря­ду ве­де те­а­т­ра­ль­ний ко­ле­к­тив за ме­жі Ав­с­т­рій­сь­кої монархії, до Ка­м’я­н­ця (сьо­го­дні – Ка­м’я­не­ць-­По­діль­сь­кий), мі­с­та, що  після останнього поділу Польщі пе­ре­бу­ва­ло вже у скла­ді Ро­сій­сь­кої ім­пе­рі­ї як центр Подільської губернії.

 
Детальніше ...

Граф Мархоцкий, государство Миньковецкое и еврейское книгопечатание на Украине

В течение двадцати лет (1789–1809) одна за другой были основаны еврейские типографии в семи городах и местечках края: Межиров, Миньковцы, Меджибож, Могилев, Янов, Солобковцы, Калюс. Однако самым крупным в регионе и по объему книжной продукции, и по продолжительности функционирования было издательское предприятие местечка Миньковцы. Его возникновение связано с целым рядом необычных исторических обстоятельств, представляющих в особом свете развитие еврейского книгопечатания в Восточной Европе.

Детальніше ...

Миньківці на Ушиці

Уривок з краєзнавчого збірника
Упорядник: В.А.Захар'єв
 
Ворота форумуІсторія людства знає чимало реформаторів та творців різних соціальних доктрин, які намагалися по-своєму його ощасливити. Проте, лише ліченим одиницям вдалося це зробити на практиці. І тим більш приємно, що серед них був також подолянин Ігнаций Сцібор-Мархоцький (1749-1827), власник Миньковецького ключа в тогочасному Ушицькому повіті Подільської губернії. У свій час це була досить відома неординарна постать, яку сучасники вважали великим диваком та оригіналом.
 

Детальніше ...

Ренесанс на майдані

 

Столиця «миньковецької держави» відзначила своє 600-річчя

 

20 жовтня 1407 року польський король Ягайло (Владислав II) видав грамоту. Про те, що він «...надає у вічне дарування за вірність та службу самому Якушу з Маньківців і його пасербу Клементу та їхнім спадкоємцям с. Маньківці на р. Ров та с. Миньківці на р. Ушиця у Подільській землі та в Кам’янецькому повіті з усіма податками, полями, ловами, пасіками, озерами, рибними ставками, млинами і з усім, що до цього відноситься...».
Детальніше ...