Миньковецька держава

Образ Мархоцького у виставі «Трон і корона»

Фрагмент історичної драми "Трон і корона" Хмельницького обласного муздрамтеатру під час святкування Дня міста Дунаївці Хмельницької обл. У фрагменті граф Мархоцький оголошує про свій намір скасувати кріпацтво і проголошує волю як найбільший скарб у світі.

Детальніше ...

Польсько-російський Сократ з українського села.

 Реформатор і оригінал, який власноруч створив... державу!


На межі Дунаєвецького та Новоушицького районів Хмельниччини, у мальовничій долині річки Ушиці розкинулося село Миньківці. У його 600-літній історії були різноманітні цікаві сторінки. Ще 1637 року воно стало містечком і отримало Магдебурзьке право. Але найяскравіший слід у біографії цього подільського села, безперечно, залишив період, який припав на володіння ним Ігнація Мархоцького. Наприкінці XVIII - у першій чверті XIX століття своїми реформами він прославив Миньківці, як ніхто більше.

Детальніше ...

Миньковецький “Гамлет”

Перші постави “Гамлета” В. Шекспіра на території України

(кінець XVIII – початок ХІХ ст.)

 (Фрагменти; повний текст див.: Записки  Наукового товариства імені Шевченка. Праці Театрознавчої комісії. – Том ССLIV. – Львів, 2007. – С. 129 – 146)   

 ...По ві­д’ї­з­ді В. Бо­гу­сла­в­сь­ко­го зі Льво­ва до Ва­р­ша­ви 1799 р. Я. Н. Ка­мін­сь­кий ор­га­ні­зо­вує у місті вла­с­ну поль­сь­ку тру­пу. На ци­та­де­лі він про­ва­дить на­пів­ле­га­ль­ний ама­тор­сь­кий те­атр в маєтку графа Вро­нов­сь­ко­го, що зі­брав ак­тор­сь­ке яд­ро май­бу­т­ньо­го ста­ло­го про­фе­сій­но­го те­а­т­ру у Льво­ві. Те­атр цей мав ба­га­то при­хи­ль­ни­ків. Але за­бо­ро­на ді­я­ль­но­с­ті від ав­с­т­рій­сь­ко­го уря­ду ве­де те­а­т­ра­ль­ний ко­ле­к­тив за ме­жі Ав­с­т­рій­сь­кої монархії, до Ка­м’я­н­ця (сьо­го­дні – Ка­м’я­не­ць-­По­діль­сь­кий), мі­с­та, що  після останнього поділу Польщі пе­ре­бу­ва­ло вже у скла­ді Ро­сій­сь­кої ім­пе­рі­ї як центр Подільської губернії.

 
Детальніше ...

Идеальное государство по-украински. Статья из газеты «Новая»

 
 В это сложно поверить, но во времена Российской империи в Украине почти 30 лет существовало отдельное самопровозглашенное Мыньковецкое государство. Упоминания о нем вы не найдете ни в одном учебнике истории. Ведь оно представляло собой совершенно уникальное явление. Крепостное право там отменили на 66 лет раньше, чем во всей империи. Кроме того, издали собственную Конституцию и другие законы и даже ввели свои деньги! А наряду с католическими праздниками мыньковчане проводили языческие обряды. Во главе государства стоял неординарный и эксцентричный граф Игнаций Сцибор-Мархоцкий, который проповедовал идеи Руссо и называл себя патриархом. «Новая» расскажет о прошлом, настоящем и будущем окутанного тайнами Мыньковецкого государства.
Детальніше ...